Vyhlášení výzvy k projektu IRP Podpora strategických partnerství pro rok 2018 - termín do 1. 12. 2017

Marcela Juriga juriga na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Říjen 11 09:50:48 CEST 2017


Vážení,

dovoluji si Vám přeposlat informaci k Strategickým partnerstvím pro rok 
2018. Termín podání je 1. prosince 2017.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Marcela Juriga
Vážená paní proděkanko, vážený pane proděkane,

         jménem pana prorektora pro zahraniční styky a mobilitu
prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., MBA, bych Vás chtěla informovat o
vyhlášení výzvy k projektu „*IRP Podpora strategických partnerství pro
rok 2018“*. Jedná se o pokračování předchozích dvou ročníků podpory
aktuálně 15 partnerských univerzit zařazených mezi strategické partnery UK.

_Mezi základní podporované aktivity patří především:_

-rozvoj nových forem výuky a vzdělávání (interdisciplinární kurzy);

-vytváření společných double/joint/multiple akreditovaných studijních
programů;

-organizování konferencí, letních škol a workshopů;

-přednášky hostujících profesorů na UK a naopak;

-vědecké výměny absolventů a mladých vědců.

Podmínkou pro přihlášení do výzvy je vyplnění formuláře Popisu
projektu, který je přílohou tohoto dopisu, včetně předpokládaného
rozpočtu, a to nejpozději do pátku 1. prosince 2017 e-mailem na
zuzana.galatikova na ruk.cuni.cz
<mailto:zuzana.galatikova na ruk.cuni.cz> a v kopii na
lenka.skrabalova na ruk.cuni.cz. Seznam přihlášených projektů rovněž
poslouží jako podklad pro kolegium rektora pro rozpočet
Institucionálního rozvojového plánu.

Informace o výzvě obdržíte rovněž dopisem.

         Tímto Vás žádám o předání této informace vedoucím
ústavů a kateder.

        Děkuji Vám za spolupráci

         S pozdravem

PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.

 
               vedoucí Odboru zahraničních vztahů RUK

Přílohy e-mailu:

-Návrh dopisu výzva SP_2018

-Formulář Popisu projektu SP 2018

-Harmonogram a podmínky SP 2018

-Partnerské univerzity pro rok 2018------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Návrh dopisu_výzva_SP_2018_finál.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 18510 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171011/d27ee0e1/attachment.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Formular_Popis projektu_SP_2018.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 24659 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171011/d27ee0e1/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Harmonogram a podmínky SP 2018_final.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 23152 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171011/d27ee0e1/attachment-0002.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Partnerské univerzity pro rok 2018.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 13662 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171011/d27ee0e1/attachment-0003.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l