2.VS programu NAKI II.

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 17 09:00:36 CET 2017


Vážení,

v návaznosti na avizovanou a již i MK ČR vyhlášenou 2. veřejnou soutěž v 
programu NAKI II - Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 
2022, si Vám dovoluji zaslat několik informací.

Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích 
hodnocení návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je 
zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele 
https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 2. května  2017 do 14:00 
hodin způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

(Dotazy k 2. VS programu NAKI II lze přitom zasílat na zde přiloženém 
formuláři (ZD-Příloha 8) mailem na: marketa.hovorkova na mkcr.cz jen do 10. 
4. 2017 do 15:00.)


Přílohy k podpisu p. rektora:
Požadovaná dvě čestná prohlášení ke každému projektu zvlášť (- jejich 
podpis p. rektorem zajistíme) - jedná se o přílohy 5a a 6 ZD.
Informaci, že budete projekt do 2.VS NAKI II podávat a v jaké roli - zda 
jako jediný uchazeč (J), nebo další účastník/spoluuchazeč (D) či 
konsorciálně (K) -

zasílejte OVZS výhradně na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz a to 
nejpozději do 9. 4. 2017!

(dle toho připravíme k podpisu rektora dané typy ČP)

Osoby, v nichž má UK podíl:  Tuto informaci pro vyplnění Přílohy 3 ZD 
naleznete v aktuálním znění na webu Ekonomického odboru RUK viz 
http://ekonom.cuni.cz/EO-8.html (rovněž v příloze).

Preference projektů:  Dle ZD (s.8) budou v této VS preferovány návrhy 
projektů „střední velikosti“ s požadovanou výší dotace cca 3–5 mil. Kč / 
rok řešení, u nichž lze předpokládat dosažení významných výsledků aplik. 
výzkumu v souladu s cíli projektu a programu. (Pozn.: dle minulých 
zkušeností - návrhy projektů v programu NAKI podléhají přísné kontrole a 
i drobné formální nesrovnalosti mohou být důvodem k vyřazení projektu, 
proto nutno věnovat i formál. náležitostem zvýšenou pozornost.)

Pro případ, že byste se o návrhu projektu potřebovali poradit ohledně 
vhodné „strategie“ koncipování projektu, nabízí pan prorektor pro tvůrčí 
a ediční činnost prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. možnost se na něj v 
této věci obrátit.

Předem děkujeme za spolupráci.



Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2VS-NAKI_II-vyhla?s?eni?.doc
Type: application/msword
Size: 34816 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment.doc>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ZD-NAKI_II_2VS.pdf
Type: application/pdf
Size: 679635 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment.pdf>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Dotazy-Priloha8.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 21549 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment.bin>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment-0002.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Osoby, v nichz? ma? UK podi?l, a vy?s?e te?chto podi?lu?_13-3-2017.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 14570 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170317/c2ebbca1/attachment-0003.html>


Další informace o konferenci ovzs-l