POLSKO - stipendia na základě mezivládní dohody - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 2 14:29:50 CET 2017


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že  u stipendijních pobytů v Polsku 
poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 
8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 
2017/2018, a proto jsou dodatečně přijímány kompletní žádosti až do

  31.3.2017 do 15.00 hod.,

resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.


Jedná se o stipendia:


8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníkyKaždá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové 
stránce 
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/ 
– POLSKO (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou)


Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů, jejichž kvóta 
již byla naplněna.

OVZS


Další informace o konferenci ovzs-l