Fond mobility - jarní výzva 2017

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 2 12:21:46 CET 2017


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům

V návaznosti na Opatření rektora č. 5/2017, ve kterém jsou
uvedeny priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze
(FM UK) pro rok 2017,  viz http://www.cuni.cz/UK-357.html

vyhlašujeme jarní termín pro podávání návrhů na podporu z Fondu mobility UK.

Formuláře žádostí a další informace jsou k dispozici na
http://www.cuni.cz/UK-43.html


INTERNÍ TERMÍN pro předkládání žádostí na odd. pro vědu a zahr. styky
MFF je stanoven na 23. březen 2017.

Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jedné z nich je třeba
pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li
se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem
na formuláři správce zdroje.

A. Michálková
OVZSDalší informace o konferenci ovzs-l