Vyhlášení veřejné soutěže v programu TRIO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Říjen 14 13:46:21 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže 
Ministerstva průmyslu a obchodu TRIO.
TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti 
klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a 
nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé 
materiály a pokročilé výrobní technologie.

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 
je zveřejněn na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html).

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže 
podána na předepsaných formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání 
interaktivní elektronické přihlášky v informačním systému programu TRIO 
(https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové podobě, a 
to v jednom vyhotovení do 30.11.2016 12hod.

Interní termín pro odevzdání návrhů v listinné podobě na OVZS a zaslání 
elektronické podoby návrhu na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz je 
stanoven na:

21. listopad 2016.

Prosíme případné zájemce, aby o svém záměru aplikovat do této soutěže, 
informovali včas OVZS pro zajištění požadované dokumentů.

Mgr. M. MenšíkováDalší informace o konferenci ovzs-l