Výzva k podávání návrhů projektů AKTION Česká republika - Rakousko

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 6 09:34:12 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si připomenout příští termín pro podávání návrhů projektů do 
programu AKTION Česká republika - Rakousko pro podporu bilaterální 
spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů 
spolupráce.

Termín je stanoven na 30. listopad 2016.

Interní  termín pro předložení kompletního návrhu projektu v tištěné 
podobě (2 exempláře)  na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce 
je stanoven na

24. listopad 2014.

Do tohoto data je rovněž nutné zaslat el. verzi návrhu na adresu: 
granty na dekanat.mff.cuni.cz

Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře 
jsou k dispozici na:

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

A. Michálková


Další informace o konferenci ovzs-l