INTER- EXCELLENCE, vyhlášení soutěží v podprogramech INTER-INFORM, INTER-TRANSFER, INTER-VECTOR

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Srpen 23 10:34:38 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejných soutěží v programu 
INTER-EXCELLENCE, a to v podprogramech


    INTER-INFORM
    <http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellecne?lang=1&ref=m&source=email>
    (bývalý program INGO infra)

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellecne?lang=1&ref=m&source=email


    INTER-TRANSFER
    <http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence?lang=1&ref=m&source=email>
    (bývalý program EUPRO)

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence?lang=1&ref=m&source=email


    INTER-VECTOR
    <http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-1?lang=1&ref=m&source=email>
    (bývalý program INGO poplatky)

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-1?lang=1&ref=m&source=email

Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na 
předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny 
na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání 
na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají 
na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději*do* *26. září 2016*.

*Ty pracovníky, kteří zamýšlejí se vyhlášených soutěží zúčastnit, 
žádáme, aby laskavě co nejdříve svůj úmysl oznámili na OVZS 
(granty na dekanat.mff.cuni.cz) a zároveň sdělili název projektu*, který je 
nutný pro zajištění dokumentu prokazujícího způsobilost uchazeče k 
řešení projektu. Tento dokument (Čestné prohlášení) podepisuje ke 
každému projektu zvlášť p. rektor. Návrhy projektů podepisuje na základě 
plné moci p. děkan.


M. Stiborová.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160823/859c9e20/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l