Vyhlášení VES17 MŠMT v podprogramu INTER-ACTION LTACH17

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Srpen 5 08:50:06 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům. sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o *vyhlášení veřejné soutěže programu MŚMT 
INTER-EXCELLENCE, a to v podprogramu INTER-ACTION LTACH17 *pro podávání 
projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením *na* 
*česko-čínskou spolupráci*.


Veškeré informace o cílech a struktuře vyhlašovaného podprogramu a o 
podmínkách předkládání návrhů projektů jsou uvedeny ve vyhlášení 
podprogramu a v zadávací dokumentaci, které lze získat

na internetové adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence


Návrh projektu v tištěné podobě zpracovaný podle zadávací dokumentace na 
předepsaných formulářích je třeba doručit*na OVZS* k zajištění podpisu 
statutárního zástupce nejpozději do *9. září 2016*.M. Stiborová


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160805/8101a06d/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l