Program Mobility - česko-rakouské výzkumné projekty 2017-2018

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 18 10:08:46 CET 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podávání návrhů
společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018
(program MOBILITY). Podrobné informace jsou dostupné z:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-7

a formulář návrhu projektu z:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-rakousko

Návrhy se podávají jak elektronicky na adresu: 
granty na dekanat.mff.cuni.cz, tak v tištěné podobě. Kompletní návrhy v 
tištěné podobě je třeba doručit ve dvojím vyhotovení na OVZS k zajištění 
podpisu statutárního zástupce nejpozději do *24. června 2016*. Na jednom 
výtisku je třeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.

Identifikační údaje do části 6 návrhu naleznete v příloze.

A. Michálková
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160318/5b64fea5/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Formular Mobility 2016-2017-1.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 17228 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160318/5b64fea5/attachment.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l