Veřejná soutěž TA ČR - program DELTA

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Červenec 22 13:21:44 CEST 2015


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu *TF - *Program 
podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji 
prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur 
DELTA, viz 
http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=559
Uzávěrka přijímání návrhů projektů na TA ČR je 30. 9. 2015.

Případné zájemce z MFF o účast v soutěži prosíme o podání informace o 
záměru zúčastnit se soutěže. Na základě  projeveného zájmu budou 
zajištěny potřebné dokumenty a stanoven termín předání *Potvrzení podání 
návrhu projektu do IS Patriot*  na OVZS k odeslání datovou schránkou.

M. Stiborová


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20150722/7336e009/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l