Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Červenec 22 13:05:42 CEST 2015


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o */Výzvě k podávání návrhů 
česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového 
výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018.

/*Text výzvy, podrobné informace a formuláře pro vypracování návrhu jsou 
dostupné na 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-cesko-izraelskych-projektu-v-oblasti?lang=1&ref=m&source=email


Konečný termín pro předání návrhů na MŠMT je 15. září 2015.

Případné zájemce z MFF o účast v soutěži prosíme o podání informace o 
záměru zúčastnit se soutěže. Na základě  projeveného zájmu budou 
zajištěny potřebné dokumenty a stanoven harmonogram zajištění podpisu 
statutárního zástupce a předání návrhů na MŠMT.

M. Stiborová


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20150722/e65840eb/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l