Výzva k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 3 09:49:01 CET 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o výzvě k podávání návrhů společných 
česko-argentinských výzkumných projektů v programu MŠMT MOBILITY s dobou 
řešení 2015-2016.

Podrobné informace ke způsobu podávání návrhů projektů včetně el. 
formulářů jsou k dostupné na

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-1?lang=1&ref=m&source=email


K zajištění podpisu statutárního zástupce předloží navrhovatelé projektů 
z MFF na OVZS dvě kompletní verze návrhu projektu  a dále kopii první 
stránky návrhu s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního proděkana 
stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci, a to 
nejpozději do 7. května 2014.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l