Grantová soutěž NFKJ

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Leden 17 10:35:31 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 3. ročníku grantové soutěže
Nadačního fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu určené pro mladé
vědce do 40 let. Matematika patří mezi obory, pro které je soutěž
vypisována. V každém kalendářním roce je podpořen vždy 1 projekt
z každého oboru až do výše 1 milión Kč. Termín pro podání přihlášek,
resp. jejich nahrání na webové rozhraní, je 31.3.2013.


Podrobnější informace naleznete v příloze a na http://granty.nfkj.cz/.


M. Stiborová.


------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: NFKJ_granty_2013.pdf
Type: application/pdf
Size: 2341700 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20130117/95c7d463/attachment.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l