Dílčí zprávy GA ČR - posunutí termínu

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 4 08:02:19 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Řešitelům projektů GA ČR

Sekčním proděkanům na vědomí


V návaznosti na informaci GA ČR viz

http://www.gacr.cz/odstavka-aplikace-pro-navrhy-a-spravu-projektu/

Vám sdělujeme, že INTERNÍ termín pro zaslání finálních verzí dílčích 
zpáv projektů GAČR na OVZS (granty na dekanat.mff.cuni.cz) se stanovuje na 
17. leden 2013.

M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l