Veřejná soutěž - program GESHER/MOST

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Září 13 14:44:20 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže v Programu 
mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v 
aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST, více informací viz
http://www.msmt-vyzkum.cz/

V případě zájmu o účast, resp. spoluúčast v soutěži laskavě podejte 
zprávu na OVZS, a to nejpozději do konce září 2012. Na základě 
projeveného zájmu rektorát připraví potřebné dokumenty k prokázání 
způsobilosti.

Uzávěrka příjímání návrhů projektů (na adrese CzechInvest, Štěpánská 15, 
120 00 Praha 2) je 30. listopadu 2012 v 14:00 hodin.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l