Fond mobility UK - zimní semestr 2012

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Září 11 17:04:39 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všek katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům


Dovolujeme si Vám připomenout možnost žádat o finanční podporu z Fondu
mobility UK v souladu s prioritami činnosti FM (viz
http://www.cuni.cz/UK-357.html) v zimním semestru 2012.

Podrobné informace včetně formulářů žádosti jsou k dispozici na
http://www.cuni.cz/UK-43.html

Kompletní žádosti je třeba doručit na oddělení pro vědu a zahraniční
styky MFF ve dvojím vyhotovení nejpozději do 12. října 2012, 16 hod.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l