Fond mobility UK 2011

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 3 13:43:07 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům


Dovolujeme si Vás informovat, že Opatřením rektora č. 2/2011

viz http://www.cuni.cz/UK-357.html

byly vyhlášeny Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v 
Praze pro rok 2011 a termíny pro podávání žádostí o podporu prioritních 
aktivit v roce 2011.

Interní termín MFF pro předání kompletních žádostí na odd. pro vědu a 
zahr. styky je stanoven

v letním semestru na 24. březen 2011,
v zimním semestru na 12. říjen 2011.

Formuláře žádostí jsou k dostupné na http://www.cuni.cz/UK-247.html#2

M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l