Česko-ruské projekty v rámci programu KONTAKT II

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 2 10:38:04 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o výzvě k podávání společných česko-ruských 
  projektů  v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 
KONTAKT II (LH)

Podrobné informace k podávání návrhů viz

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/ruska-federace

Návrhy z MFF je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu statutárního
zástupce nejpozději do 8. dubna 2011.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l