Stipendijní pobyty v zahraničí 2011/2012 v rámci mezinárodních smluv

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Říjen 1 10:04:25 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendijních pobytů v zahraničí 
pro studenty a akademické pracovníky UK v Praze, které se uskutečňují na 
základě mezinárodních smluv výběrovým řízením nebo rozpisem kvót.
Podrobné informace k jednotlivým pobytům, se kterými je třeba, aby se 
případní zájemci o pobyt podrobně seznámili, jsou dostupné z

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=158

Dokumenty podléhající doporučení a podpisu statutárního zástupce je 
třeba doručit na oddělení pro vědu a zahr. styky nejpozději týden před 
konečným termínem podání přihlášky na určené místo - viz instrukce u 
formuláře.


V případě žádostí v rámci rozpisu kvót jsou termíny předání dokumentů na 
OVZS stanoveny takto:

Finsko:		14. 10. 2010
Portugalsko:	16. 11. 2010

Čína, Egypt, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Makedonie,
Rusko, Řecko, Slovinsko, Švédsko: 3. 12. 2010.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l