Veřejná soutěž COST, EUPRO, EUREKA, INGO, KONTAKT 2010

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Červen 25 08:41:57 CEST 2009


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže VaV na programy 
mezinárodní spolupráce COST, EUPRO, EUREKA, INGO a KONTAKT, viz

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/verejna-soutez-2010-vyhlasena?ref=m&source=email&lred=1

Interní termín pro předání kompletních návrhů projektů uchazečů z MFF 
(s jednou kopií návrhu pro evidenci MFF) je stanoven na 25. srpna 2009.

M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l