Mimořádný termín programu AKTION

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Červen 23 13:01:24 CEST 2009


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám a ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání mimořádného termínu pro podávání 
návrhů projektů programu AKTION, viz

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&

Případné návrhy z MFF je třeba předat na OVZS k podpisu statutárním 
zástupcem nejpozději 8. září 2009.

M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l