Program Ideas ERC 7RP

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 9 08:39:12 CEST 2008


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům a sekčním proděkanům

Upozorňujeme na nově vypsané výzvy Specifického programu
"Myšlenky" (program spravovaný European Research Council, ERC).

V současné době jsou vypsány výzvy pro podávání žádostí o "Starting
Independent Researcher Grants", které jsou příležitostí pro mladé
vědce, od jejichž doktorské promoce (PhD) uplynuly minimálně 3,
maximálně 8 let.

Nyní jsou aktivní výzvy:
Physical Sciences & Engineering - deadline 29/10/08
Social Sciences & Humanities - deadline 19/11/08
Life Sciences - deadline 10/12/08

Poznamenáváme, že prorektor Gaš garantuje účinnou pomoc odboru vědy a 
výzkumu rektorátu UK při podávání projektů. Zájemci mohou kontaktovat
paní Evu Spilkovou, telefon 224 491 731, email Eva.Spilkova na ruk.cuni.cz
nebo přímo pana prorektora na email Bohuslav.Gas na ruk.cuni.cz

V každém případe je třeba dát zprávu o podání návrhu na Oddělení pro 
vědu a zahr. styky MFF.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l