Vyhlaseni 6. kola GAUK

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Říjen 8 09:36:58 CEST 2008


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky
Vsem katedram, ustavum a sekcnim prodekanum

Sdelujeme Vam, ze dne 7. rijna 2008 bylo zverejneno Opatreni rektora UK
c. 24/2008,  viz

http://www.cuni.cz/UK-3046.html

kterym se vyhlasuje 6. kolo grantove souteze GAUK pro rok 2009.

Uchazecum o ucast v soutezi doporucujeme se dukladne seznamit s
vyhlasenim i dalsimi navazujicimi dokumenty, na ktere Opatreni odkazuje.
Prihlasky novych projektu se podavaji vyhradne elektronicky 
prostrednictvim aplikace
pristupne na

http://is.cuni.cz/webapps/

Interni termin, do ktereho lze prihlasky NOVYCH PROJEKTU do aplikace
vkladat, je stanoven na 9. listopad 2008, 24.00 hod.


Opatreni c. 24/2008 rovnez upravuje podavani zadosti o POKRACOVANI
PROJEKTU. Zde je interni termin pro vlozeni zadosti stanoven na 18.
prosinec 2008.


Zpusob a termin podavani ZAVERECNYCH zprav pripomeneme na jare 2009,
predbezne lze pocitat s internim terminem 25. brezna 2009.

Milena Stiborova.

Další informace o konferenci ovzs-l