projekty spolupráce ČR (AV ČR) - SRN (DAAD)

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Duben 9 09:25:11 CEST 2008


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům


Dovolujeme si Vás upozornit na možnost předkládání projektů do programu
vědeckých výměn v rámci společných projektů mezi Českou republikou a 
Spolkovou republikou Německo na léta 2009 -- 2010
Veškeré informace a příslušné formuláře jsou k dispozici na

http://www.cas.cz/data/zho/ostatni/ppp_program.pdf


Interní termín pro předložení návrhů uchazečů z MFF k podpisu 
statutárnímu zástupci je stanoven na 21. července 2008.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l