AKTION - projekty spolupráce s rakouskými univerzitami

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Duben 8 11:24:56 CEST 2008


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum

Dovolujeme si pripomenout termin pro podavani navrhu projektu spoluprace 
s rakouskymi univerzitami na obdobi 1.7.2008 - 30.6.2009. Interni termin 
pro predlozeni navrhu na OVZS k zajisteni podpisu statutarniho zastupce

je stanoven na 24. dubna 2008.

Veskere informace vcetne formularu jsou k dispozici na adrese:

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&M. Stiborova.
Další informace o konferenci ovzs-l