DODATECNE SDELENI k vyhlášení 5. kola GAUK (2008)

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 18 11:38:09 CEST 2007


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky
Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum
Studentum

Zasilame Vam dodatecnou informaci k nasi zprave z 11. rijna t.r.(viz 
nize), jak jsme ji obdrzeli z Grantove agentury UK:

"V prihlaskach projektu GA UK podavanych  pro rok 2008 se vyjadreni 
skolitele jiz nepriklada naskenovane do prilohy, ale zadatel pri 
zapisovani skolitele do resitelského kolektivu musi zapsat i jeho 
e-mailovou adresu; kdyz vyplni vsechny udaje a odklepne OK, objevi se 
pod napisem  Resitelsky kolektiv zluty ctvrecek, po jeho odklepnuti se 
otevre ramecek s doporucenim ci nedoporucenim skolitele. Kdyz zadatel 
odklepne OK objevi se Projekt doporucen-nedoporucen skolitelem.  Kdyz 
zadatel vyplni cely projekt a zelenym tlacitkem odesle na fakultu, 
skoliteli bude automaticky odeslan e-mail se sdelenim, ze  ten a ten 
projekt, u ktereho byl zapsan jako skolitel, byl na fakultu odeslan  s 
jeho doporucenim."


M. Stiborova.
-------- Původní zpráva --------
Předmět: Vyhlášení 5. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze 
(pro rok 2008)
Datum: Thu, 11 Oct 2007 10:15:21 +0200
Od: Milena Stiborova <stibor na dekanat.mff.cuni.cz>
Společnost: MFF UK
Komu: ovzs <ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz>, 	"stud-l na dekanat.mff.cuni.cz" 
<stud-l na dekanat.mff.cuni.cz>
Diskusní skupina: ovzs

Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům
Studentům

Sdělujeme Vám, že Opatřením rektora č. 31/2007 z 10. 10. 2007  bylo
vyhlášeno 5. kolo grantové soutěže GAUK pro rok 2008.

Přihlášky NOVÝCH projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a
to prostřednictvím aplikace přístupné od 10.10.2007 na
http://www.cuni.cz/UK-33.html .

Žádosti o POKRAČOVÁNÍ projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce
2007, se podávají výhradně elektronickým způsobem ze zmíněné www aplikace.

Žádosti o  POKRAČOVÁNÍ projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce
2006, se podávají v pěti vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích
   programu MS Excel a na disketě 3.5" .

ZÁVĚREČNÉ zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů,
jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2007, se podávají výhradně
elektronickým způsobem, a to prostřednictvím výše uvedené aplikace.

Formulář ZÁVĚREČNÉ zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových
projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2006, se vyplňuje v
programu MS Excel. Předkládá se, včetně vyúčtování, které musí být
datováno podle účetní uzávěrky příslušného roku, ve čtyřech vyhotoveních
písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5"

Plný TEXT VYHLÁŠENÍ spolu s dalšími důležitými odkazy pro uchazeče o
grant či řešitele je přístupný na http://www.cuni.cz/UK-1322.html) -
uchazečům o grant i řešitelům se doporučuje pečlivé obeznámení s
relevantními materiály.

FAKULTNÍ termín pro podání přihlášky NOVÉHO projektu - 08.11.2007.
FAKULTNÍ termín pro podání žádostí o POKRAČOVÁNÍ projektu - 17.12.2007.
FAKULTNÍ termín pro podání ZÁVĚREČNÝCH zpráv - 25.03.2008.


M. Stiborová.


_______________________________________________
ovzs-l mailing list
ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/ovzs-l


Další informace o konferenci ovzs-l