vyslani na partnerske univerzity v roce 2008

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Srpen 2 11:00:04 CEST 2007


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum

Pripominame vsem pracovnikum MFF, participujicim na meziuniverzitnich 
dohodach, ze mohou planovat vyjezdy na smluvni univerzity v roce 2008.
Navrhy na prislusnych formularich je treba dorucit v trojim vyhotoveni 
na oddeleni pro vedu a zahranicni styky nejdele do 22. rijna 2007 (na 
rozdil od minulych let je stanoven stejny termin pro nemecke i ostatni 
univerzity).
Formulare jsou k dispozici na
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/

M. Stiborova.
Další informace o konferenci ovzs-l