Veřejná soutěž ve VaV - NPV II

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Srpen 2 08:58:01 CEST 2007


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům a sekčním proděkanům

Sdělujeme Vám, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 
dne 1.8.2007 veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji v rámci programů 2B - 
Zdraví a kvalitní život, 2C - Informační technologie pro znalostní 
společnost a 2E - Lidské zdroje. Uzávěrka přijímání návrhů je (u všech 
uvedených programů) dne 20.9.2007.
Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je 1.2.2008. Zadávací 
dokumentace včetně formulářů přihlášky je k dispozici na
http://www.msmt-vyzkum.cz/2007/NPV2/npv2/Stranky/

Tištěné verze případných návrhů projektů z MFF je třeba předložit na 
OVZS nejpozději 13. 9. 2007.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l