Stipendia za vynikající studijní výsledky

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 13 08:35:00 CET 2018


Všem posluchačům Bc. a nav. Mgr. studia


V předchozích dnech jsme informovali studenty Bc. a nav. Mgr. studia o 
nároku na stipendia za vynikající studijní výsledky. Stipendium bude 
vyplaceno za měsíc listopad. Splatnost v bance je 7. 12. 2018. Případné 
reklamace (např. nedostali jste vyrozumění a domníváte se, že máte na 
stipendium nárok apod.) či žádosti o mimořádnou výplatu stipendia (čl. 
2, odst.10 Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK) podejte na 
studijní oddělení nejpozději do 7. 12. 2018 k rukám paní H.Kisvetrové. 
Rozhodnutí o přiznání stipendia zašleme v nejbližších dnech elektronicky.


				Doc. RNDr. František Chmelík, CSc., v.r.
				   proděkan pro studijní záležitosti

-- 
Další informace o konferenci stud-l