KPC v listopadu 2018

Karolina MFF solcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Listopad 14 14:43:27 CET 2018Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás seznámit s programem exkurzí, kurzů, seminářů a 
workhopů určených zájemcům z  MFF UK, které pořádá Kariérní poradenské 
centrum MFF UK. Nabízené aktivity jsou zdarma, ale vzhledem k omezenému 
počtu účastníkù jsou na vybrané akce třeba registrace. Detaily k 
jednotlivým termínům najdete níže nebo 
nahttps://opmk.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy.
<https://opmk.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy>
*
**Listopad 2018*

/Pohodově při jednání s druhými/, vzdělávací kurz
*pondìlky 19. 11., 26. 11., 3. 12. - vždy 17:30 - 20:30 hod* v KPC OFSKP 
MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T140
/Kdo jste nestihl první díl, mùžete navázat příští pondělí :-)

/ Kurz účastníkům umožní ponořit se hlouběji do konstruktivní komunikace 
a problematiky mezilidských vztahů jak v práci, tak v osobním životě. 
Bude možné procvičit si řešení vybraných komunikačních situací v praxi. 
Lektoruje Mgr. Jakub Švec. Stranou nezůstane praktický videotrénink, 
krizové situace, aktivní moderace ap.
Registrace na https://bit.ly/2AqOcjE.

<https://goo.gl/f9mXrh> /
//Exkurze do BTL Medical Technologies/, Praha
*čtvrtek 29. listopadu 2018 od 13:00 - 16:00 hod* na adrese Evropská 
178, office centre CUBE, Praha 6

Jaký software a hardware je potřeba pro měření EKG? Co pojí 
fyzioterapeuta a informatika? Během odpoledne navštívíte české vývojové 
centrum, ve kterém se vytváří zdravotnické přístroje pro oblast 
kardiologie, fyzioterapie a estetické medicíny.
Registrace do 22.11.2018 na https://goo.gl/rjztfy


Zveme vás také na konferenci CZ.NIC, strategického partnera fakulty, s 
názvem "Internet a technologie 18" 
<https://www.nic.cz/it18/#Photo[it18]/0/> ve dnech 15. - 16. listopadu 
2018 v Praze.
Přednášková část se koná 15.11.2018  v centru Grandior, Na Poříčí 42, 
Praha 1, workshopy probìhnou 16.11.2018 v Akademii CZ.NIC v hotelu 
Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.S kým se dále na fakultě můžete v listopadu potkat v rámci seminářů o 
aplikacích matematikyMatematické problémy nematematiků 
<http://www.karlin.mff.cuni.cz/mffseminar>? Probíhají 1x 14 dní ve 
středu od 17:30 hod , nově v posluchárně T-201, Trojanova 13, Praha 2.
21. listopadu 2018:  Ing. Petr Smrček (Warhorse Studios): Problémy 
otevřeného svìta v Kingdom Come:Deliverance*_Co nás čeká v prosinci? _*
/
Workshop Time-management IV. generace/
nedìle 2. prosince 2018, Praha, Malostranské nám. 25

Interaktivní workshop pro zájemce, kteří si zvažují, že by si mohli svůj 
čas zorganizovat o něco lépe.
S lektorkou Ivanou Šindlerovou si ukážete odlišné zpùsoby, jak 
přistupovat k plánování studia, pracovních povinností, rodinných 
událostí i koníčkù. Naučíte se stanovat si pracovní cíle a osobní 
priority a připravit konkrétní plány a kroky, jak jich opravdu 
dosáhnout. Seznámíte se s jednoduchými technikami proti „plýtvání 
časem“. Objevíte návody pro každodenní použití, které šetří čas.
Registrace je nutná do 29.1. 2018 nahttps://bit.ly/2yZmaL7. 
<https://bit.ly/2yZmaL7>

/Open Day u Rockwell Automation/
čtvrtek 6. prosince 2018, Argentinská 4, Praha 8, Art-Gen Building

Testování a vývojařina na místì pro zájemce o programování v praxi. Akce 
bude probíhat v angličtině, je určena i studentům programů v AJ.
Registrace do 30.11. 2018 na https://bit.ly/2qAnqQl

/Assessment Centrum na nenečisto, workshop /
pondělí 10. prosince 2018 , KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8

Assessment Centrum (AC) je dnes stále, i když už méně  používaná metoda 
pro výběr zaměstnancù. Vyzkoušíte si kratší diagnosticko-výcvikový 
program, založený především na sérii simulací typických pracovních 
situací. Využívá se zejména u větších firem, kde se předpokládá větší 
zájem kandidátù o jednu vybranou pozici. V rámci AC posuzuje účastníky 
několik hodnotitelù současně.
Registrace do 30.11.2018 na https://bit.ly/2Qvv8Xq


/*A po Novém roce? */

Program Erasmus a jeho možnosti, seminář, leden 2019
Setkání je určeno všem zájemcům o studijní pobyt na zahraniční 
univerzitě či stáž prostřednictvím programu ERASMUS+.

Osobnostní diagnostika – co mne baví a jakou cestu si vybrat?, workshop, 
leden 2019
Workshop vìnovaný diagnostice osobních a studijních předpokladù studentù.

Budeme rádi za komentáře či připomínky, posílejte na 
karolina.solcova na mff.cuni.cz
Děkujeme,

Tým KPC MFF UK


-- 
RNDr. Karolina Hou¾vièková ©olcová
KPC OFSKP MFF UK
607 559 129

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181114/e087d761/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l