Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Květen 15 09:56:48 CEST 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání 
česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020, 
vyhlašována ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu a technologie ČLR.

Veškeré informace vč. formulářů najdete na stránkách 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace-2?lang=1&ref=m&source=email. 


Návrh se bude podávat prostřednictvím datové schránky, podání zajistí 
Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Prosím o zaslání návrhu v elektronické podobě na adresu: 
granty na dekanat.mff.cuni.cz a zároveň v tištěné podobě na OVZS (přílohy - 
životopisy - stačí v elektronické podobě). Návrh bude podepisovat pan 
děkan na základě plné moci (k návrhu přiloží plnou moc OVZS). Pro 
zajištění podpisu pana děkana je potřeba dodat souhlas vedoucího 
pracoviště a sekčního proděkana (svůj souhlas vyjádří podpisem na kopii 
titulní stránky návrhu projektu).

Čestné prohlášení musí podepsat pan rektor, proto abychom stihli 
zajistit jeho podpis včas, prosím o *zaslání názvu projektu co nejdříve 
*na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz. Název prosím potom již neměňte, 
musí se shodovat název v návrhu projektu a na čestném prohlášení.

Interní termín pro zaslání návrhu je stanoven na: *21.6.2018*

Termín pro podání na MŠMT je 30.6.2018 (sobota) - návrhy za MFF se budou 
posílat nejpozději v pátek 29.6.2018.


S pozdravem
Anděla Michálková

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180515/f482b491/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l