Výzva k podávání námětů pro výběrové řízení na fakultní PostDoc 2018

Kristýna Gáliková galikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Květen 4 11:25:34 CEST 2018


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o možnosti předkládat na OVZS podklady pro 
vyhlášení výběrových řízení na
místa fakultních PostDoc s nástupem od října 2018. Náměty na výzkumné 
projekty (v podobě viz např.
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/201605postphys.htm) zasílejte 
prosím nejpozději do 15. června 2018 na adresu
ovzs na dekanat.mff.cuni.cz, galikova na dekanat.mff.cuni.cz a příslušnému 
sekčnímu proděkanovi na vědomí.

Po schválení námětů bude výzva zveřejněna na fakultních stránkách a na 
postdocjobs.com s termínem podávání přihlášek uchazečů na OVZS 
nejpozději do 15. července 2018.

S pozdravem
Kristýna Gáliková

-- 
Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16   Praha 2
Tel.: 951 551 229
Další informace o konferenci ovzs-l