Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Sobota Srpen 5 00:38:43 CEST 2017


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o výzvě k předkládání návrhů Ceny 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, která se uděluje vědcům za 
mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Cenu 
je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo 
institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z 
rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od 
jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny 
více než pět let. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více 
cen v souhrnné výši až 500 000 Kč.


Návrh je potřeba předložit na předepsaném formuláři, který najdete v 
příloze, nebo spolu s ostatními informacemi na:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-3

S ohledem na skutečnost, že návrhy podléhají projednání v kolegiu 
rektora UK, prosíme o zaslání vašich nominací na OVZS nejpozději do 
30.8. 2017.(Uzávěrka RUK je 31.8.2017).

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Cena_Ministryne_MSMT-2017- formular.doc
Type: application/msword
Size: 54784 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170805/3623ae50/attachment.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l