Vyhlášení jarního kola Fondu mobility 2023/Mobility Fund Spring Call 2023

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Úterý Leden 31 13:00:43 CET 2023


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení jarního kola Fondu mobility UK 2023. Soutěžní návrhy je možné podávat od 1. února do 24. března 2023 (15:00) prostřednictvím aplikace IS Věda -  https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. Do aplikace se přihlaste svým přihlašovacím jménem a heslem svého CASového účtu a dále pokračujte přes PAS (projekty a soutěže). Naleznete zde odkaz na manuál a při zakládání nových žádostí též pokyny k jednotlivým soutěžním kategoriím včetně požadovaných příloh. Podrobné informace k Fondu mobility naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-43.html. Zde věnujte zvýšenou pozornost Metodickým pokynům k FM platným pro jarní kolo 2023 (i v příloze), též Prioritám pro činnost Fondu mobility pro rok 2023 (Opatření rektora č. 44/2022<https://cuni.cz/UK-12388.html>) a Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy (Opatření rektora č. 33/2018<https://cuni.cz/UK-9185.html>)


Fond mobility poskytuje finanční podporu v maximální výši 50% celkových nákladů na mobilitu. Podpora není nároková a je poskytována v následujících kategoriích:
a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry - pro studenty v prezenční formě studia
b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí (netýká se konferencí) - pro studenty v prezenční formě studia
c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí - pro studenty v prezenční formě studia a akademické pracovníky s pracovním úvazkem min 0,5
d) Podpora studia zahraničních studentů na UK – zde OVZS vyžaduje souhlasné stanovisko správce zdroje dofinancování a to buď formou připodepsání vygenerovaného návrhu projektu nebo prostřednictvím emailu
e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK - hostující profesoři - zde OVZS vyžaduje souhlasné stanovisko správce zdroje dofinancování a to buď formou připodepsání vygenerovaného návrhu projektu nebo prostřednictvím emailu

S přáním příjemného dne,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear all,

let us inform you about a Spring Call 2023 of the Mobility Fund of Charles University.  The proposals are to be handed in from February 1 till March 24, 2023 (15:00) as the latest via IS Věda Application Portal - https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword.  Use your CAS login data, then choose "PAS (Projects and Tenders)" -  in "MENU" - "Project Proposals" - "New Proposal". Basic instructions including required attachments are to be found there. Pay increased attention to the Methodological guidelines for the CU Mobility Fund valid for the spring round 2023 in the attachment and see also the Statutes of the Mobility Fund of Charles University (Rector´s Measure no. 33/2018<https://cuni.cz/UKEN-927.html>) for more information. More details can be found at the web address: https://cuni.cz/UK-43.html, including a link to Mobility Fund Priorities for the year 2023 (Rector´s Measure no. 44/2022), unfortunatelly only in Czech

The Mobility Fund may provide a financial support up to a maximum of 50 percent of the individual mobility total costs.  Mobility Fund support is not claimable and it is provided in the following categories:
a) Long-term study abroad (1 - 2 semesters) - for students in full time study programmes
b) Study of scientific events abroad (doesn´t include conferences) - for students in full time study programmes
c) Scientific or research stay abroad - for students in full time study programmes and academics with at least half-time employment at the Faculty
d) Promotion of foreign students in UK -  in this case a consent of a co-financing budget administrator is required, either by his/her signature on the printed exported version of the proposal or via email sent to OVZS (Research and International Affairs Department)
e) Support for foreign universites or resarch staff lectured at the UK – Vis. Prof. - in this case a consent of a co-financing budget administrator is required, either by his/her signature on the printed exported version of the proposal or via email sent to OVZS (Research and International Affairs Department)

Best regards,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20230131/4e311e9d/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Metodické pokyny k FM UK 2023.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 32540 bytes
Desc: Metodické pokyny k FM UK 2023.docx
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20230131/4e311e9d/attachment-0002.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Methodological guidelines_FM_2023.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 34398 bytes
Desc: Methodological guidelines_FM_2023.docx
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20230131/4e311e9d/attachment-0003.bin>


Další informace o konferenci stud-l