Vyhlášení výběrové řízení na výměnné pobyty v letním semestru akademického roku 2020/2021 v rámci meziuniverzitních dohod s University of Queensland a University of Melbourne

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Duben 20 13:10:46 CEST 2020


Vážení studenti,

dovoluji si Vám předat nabídku stipendijních pobytů na letní semestr 
akademického roku 2020/2021 v rámci meziuniverzitních dohod s 
následujícími univerzitami v Austrálii: *University of Melbourne a 
University of Queensland.*******

Vzhledem k situaci kolem světové epidemie COVID-19 Vás žádám o 
přihlédnutí k nové
metodice, kterou jsme v tomto případě nuceni zavést a vyžadovat. Vedení 
UK rozhodlo ve věci
zrušených mobilit z důvodu COVID, že bude všem vybraným studentům 
umožněn posun jejich
mobility o jeden až dva semestry. V takovém případě může nastat situace, 
že tito studenti
zaberou volná místa studentům z dalšího sběrného období. Abychom se na 
tuto eventualitu
připravili a nikoho nepoškodili, tak *výjimečně žádáme, aby si každý 
student zvolil navíc**
**jednu univerzitu jako náhradní řešení*, pokud to situace a jeho 
preference umožňují. V
případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, 
nepřichází v úvahu, tak by měli
počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo. V tomto konkrétním 
případě tedy můžete zvolit obě výše uvedené univerzity.

*_K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:_*
- životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
- motivační dopis
- konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě
- doporučující dopis z katedry
- výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
- studijní průměr za celé studium na VŠ
- doklad o jazykové způsobilosti
- kopie pasu

Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě 
předem ověří, zda a
za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu 
přijmout, a příslib
vedení akademického pracovníka přiloží k ostatním dokumentům.

Dokumenty prosím zašlete na Oddělení pro vědu a zahraniční styky buď v 
písemné či elektronické podobě

*do 11. května 2020.***

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti 
vyhledají na
internetových stránkách univerzit.

Podrobnější aktualizované informace k výběrovému řízení
se nacházejí na webových stránkách http://www.cuni.cz/UK-37.html.

S pozdravem

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20200420/b72e6d8a/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci stud-l