Výběrové řízení na pobyty v LS 2020-2021 (Izrael, Korea, Lucembursko, USA, Kanada)

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Duben 15 13:02:22 CEST 2020


Vážení, 

dovolujeme si Vás informovat o výběrovém řízení RUK na výměnné
pobyty v LETNíM SEMESTRU akademického roku 2020/2021 v rámci
meziuniverzitních dohod s následujícími univerzitami (počet míst
platí pro všechny studenty UK participujících fakult):

_Izrael:_
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM - 1 místo/semestr
TEL AVIV UNIVERSITY - 2 místa/semestr

_Korejská republika:_
KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - 1 místo/semestr

_Lucembursko:_
UNIVERSITé DU LUXEMBOURG – 4 místa

_USA: _
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY – 2 místa
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, NEW PALTZ – 1 místo
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS – 1 místo

_Kanada: _
MCGILL UNIVERSITY – 6 míst
UNIVERSITé DE MONTRéAL – 1 místo

UZáVěRKA PřIHLášEK NA OVZS MFF UK je nastavena na 7. KVěTNA 2020.
Požadované dokumenty jsou specifikovány níže:

K výběrovému řízení na pobyty v IZRAELI A KOREJI předloží studenti
V ANGLIčTINě následující DOKUMENTY: 
životopis (musí obsahovat e-mail a telefon), motivační dopis, slovní
popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů,
doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za
celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o
studijním průměru), doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1
pasová fotografie. Studenti současně připojí Souhlas se zpracováním
osobních údajů (viz příloha).

K výběrovému řízení do USA, NA MCGILL UNIVERSITY A UNIVERSITé DU
LUXEMBOURG předloží studenti V ANGLIčTINě životopis (s aktuálními
kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis, konkrétní studijní plán na
vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, aktuální výpis
studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ),
celkový studijní průměr za celé studium na VŠ a doklad o jazykové
způsobilosti. Na UNIVERSITé DE MONTRéAL předloží studenti uvedené
DOKUMENTY VE FRANCOUZšTINě (výpis studijních výsledků může být v
ČJ a doporučující dopis v AJ).
K výběrovému řízení do USA, Kanady a Lucemburska všichni studenti
dodají také souhlas se zpracováním osobních údajů (v ČJ nebo AJ),
viz příloha. Studenti doktorského studijního programu si na partnerské
univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná
katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí
přiloží k ostatním dokumentům.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia jsou
k dispozici na iNTERNETOVýCH STRáNKáCH UNIVERZIT. Podrobnější
informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách
HTTP://WWW.CUNI.CZ/UK-37.HTML.

Dovolujeme si též upozornit na skutečnost, že vedení UK rozhodlo ve
věci zrušených mobilit z důvodu COVID-19, že bude všem vybraným
studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. V
takovém případě může nastat situace, že tito studenti zaberou volná
místa studentům z dalšího sběrného období. RUK z tohoto důvodu
výjimečně žádá, aby si KAžDý STUDENT ZVOLIL NAVíC JEDNU
UNIVERZITU JAKO NáHRADNí řEšENí, pokud to situace a jeho preference
umožňují. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich
první volba, nepřichází v úvahu, tak by měli počítat s tím, že na
ní nemusí být volné místo.

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Ke Karlovu 3 121 16
Praha 2  Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak,
má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní
charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu
Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh
není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu
na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k
uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost
Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh
osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při
archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20200415/fabb791d/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: GDPR - studenti.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 16920 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20200415/fabb791d/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci stud-l