Oprava data - Zrušení úředních hodin studijního proděkana dne 17. 10. 2019 - čtvrtek

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 10 10:52:08 CEST 2019


O z n á m e n í

Dne 17. 10. 2019 (čtvrtek) budou zrušeny úřední hodiny proděkana pro 
studijní záležitosti z důvodu konání služební cesty. V naléhavých věcech
kontaktujte příslušnou referentku.


Děkuji za pochopení.

JUDr. D. Macharová
ved. stud. odd.


Další informace o konferenci stud-l