pozvánka KPC MFF UK na březen 2018

Karolina MFF solcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 7 10:13:06 CET 2018


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás dovolujeme pozvat na akce, pořádané Kariérním 
poradenským centrem MFF UK v následujících dnech.
Nabízené aktivity jsou zdarma, ale vzhledem k omezenému počtu účastníků 
je třeba na registrace.
Detaily k jednotlivým termínům najdete níže nebo na wiki 
https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy.


/PONDĚLÍ 12. BŘEZNA 2018/

*Assessment Centrum nanečisto* workshop

Workshop pro studenty a zájemce jako forma praktického cvičení. Tzv. AC 
je běžnou metodou přijímacích řízení ve větších firmách, kdy se na jednu 
pozici hlásí více srovnatelných zájemců.
Lektorka: ing. Veronika Motlová a její tým

Místo: KPC OFSKP MFF UK od 13:00 - 16:00 hod, místnost č. T140, V 
Holešovičkách 2, Praha 8
Program:
1) Co je AC? (co je jeho cílem, jaká je struktura, role všech účastníků)
2) AC nanečisto v bezpečném prostředí - budete se moci prostřednictvím 
různých aktivit vyzkoušet, jak byste v tomto způsobu výběru sami 
obstáli. Čeká vás sebeprezentace v angličtině, případová studie zaměřená 
na měkké dovednosti, druhá na tvrdé dovednosti a logické myšlení, dále 
text rychlé reakce v kritické situaci.
3) Zpětná vazba - po skončení si probreme společně vaši účast, tipy a 
triky. Určitě bude i prostor na další otázky a odpovědi.
Akce je omezená pro 15 osob, prosíme proto o registraci 
<http://bit.ly/2o6pOg2> do 8. března 2018 do 12:00 hod.


* Kurz *Management vědy a inovací - MVI UIS**

Kde hraničí věda s byznysem?
Mám registrovat patent, a proce je dobré to udělat?
Jak správně řídit projekt?
Co je skryto pod pojmy start-up a spin-off?
**
Na tyto otázky vám odpoví výše uvedený kurz, určený doktorandům a 
vědeckým pracovníkům UK.

**
*OBSAH A TERMÍNY VÝUKY:
3.4.*-**Základy transferu znalostí a technologií
*10.4.* - Ochrana duševního vlastnictví ve VVI
*18.4.* - Business model. Business plan. Spin-out
*24.4.* - Příprava vlastního Lean canvas
*2.5.* - Komunikační dovednosti
*9.5.* - Team & time management
*15.5.* - Projektové řízení
*
FORMA VÝUKY:* distanční výuka -- výukové texty, videa a webináře 
v Moodle UK, celkem 42 hodin včetně samostudia, v angličtině
*KREDITY***: 3
***ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ*: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 
(CPPT UK) v rámci projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. 
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651
*REGISTRACE:*http://bit.ly/2HajRHw


Na *duben 2018* dál připravujeme:
5. 4. 2018   Exkurze do HiLASE
6. 4. 2018  Enterpreneurship od A do Z s Aakashem Ravi, absolventem MFF 
UK  a Jiřím Blažkem
vybrané pondělky v dubnu a květnu 2018 : Kurz Vyjednávání pro doktorandy 
v Jakubem Švecem (4x 4 hodiny)
10.4. 2018 Den firem pro matematiku a informatiku
24.4. 2018 Den firem pro fyziku
Informace o dalších připravovaných akcích zde 
<https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy.>

Doporučujeme rovněž následující akce:

seminář Nematematické problémy matematiků 
http://karlin.mff.cuni.cz/mffseminar/

Kurzy IPSC RUK pro studenty a absolventy: 
https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-1.html


Upozorňujeme na dvě soutěže našich partnerů:
*
Management Consulting Challenge,* pořádá EY: soutěž o 30000 kč na téma 
case study expanze Liftaga do dalšího města ČR, zaměřená na získání 
zkušeností v management consultingu. Více na bit.ly/MC_challenge_soutez 
<http://bit.ly/MC_challenge_soutez>
*Advanced Analytics Challenge*, pořádá pro studenty Delloite: více 
informací zde: http://www.jsmedeloitte.cz/akce/advanced-analytics-challenge.


Případné dotazy a návrhy zašlete na solcova na dekanat.mff.cuni.cz.

Na viděnou,
Karolina Šolcová


RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová
KPC OFSKP MFF UK
607 559 129
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180307/694a140e/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci stud-l