Zrušení úředních hodin studijního proděkana

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 26 08:07:00 CET 2018


O z n á m e n í

Dne 8. a 15. 3. 2018 budou zrušeny úřední hodiny proděkana pro studijní
záležitosti z důvodu konání zahraniční cesty. V naléhavých věcech
kontaktujte příslušnou referentku.

JUDr. D. Macharová
vedoucí studijního odd.


Další informace o konferenci stud-l