pozvánka KPC MFF UK na jaro 2018

Karolina MFF solcova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 15 10:03:33 CET 2018Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás dovolujeme pozvat na akce KPC MFF UK v jarním semestru 
AR 2017 - 2018.

*Kurz Management vědy a inovací - MVI UIS*

Kde hraničí věda s byznysem?
Mám registrovat patent a proč je to dobré udělat?
Jak správně řídit projekt?
Co se skrývá pod pojmy start-up a spin-off?

*Obsah výuky**: *Úvod // Základy transferu znalostí a technologií // 
Ochrana duševního vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. 
Spin-out // Příprava vlastního Lean canvas // Komunikační dovednosti // 
Team & time management

*Forma výuky:* distančně, k dispozici budou výukové texty, videa a 
webináře v Moodle UK, kurz probíhá v angličtině

*Zahájení: *duben, celkem se jedná o 42 hodin včetně samostudia

Na kurz je třeba registrace na http://bit.ly/2HajRHw

Výuka je určena studentům doktorského studia a vědeckým pracovníkům.

Kurz organizačně zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 
(CPPT UK) v rámci projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. 
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651.
Bližší informace vám poskytne Barbora Joudalová, Karolina Šolcová, mail: 
transfer na mff.cuni.cz


Dále vás zveme na exkurze, workshopy a kurzy pořádané KPC OFSKP MFF UK v 
následujících měsící:

Detaily najdete na 
*https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy#pripravujeme_na_jaro_2018*

Na co se například můžete těšit?

úterý 6. března 2018     Exkurze do ŠKODA AUTO a.s.
pondělí 12. března 2018  workshop Asessment centrum na nečisto
pátek 6. dubna 2018     Exkurze do centra HiLASE
pátek 18. května 2018    Exkurze do hvězdárny v Ondřejově

-- 
RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová
KPC OFSKP MFF UK
607 559 129

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180215/9de5a533/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l