kurz Management vědy a inovací

Karolina MFF solcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 6 13:50:53 CET 2017


CPPT nabízí volitelný 1-semestrální předmět Management vědy a inovací (MVI).

URČENO PRO: studenty všech fakult UK 4. a vyšších ročníků Mgr. programů 
+ navazujících Mgr. programů + Ph.D. programů. Akademičtí pracovníci a 
zaměstnanci UK mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního 
vzdělávání.

OBSAH VÝUKY:

3 tematické bloky: Projektová příprava + Transfer technologií + 
Manažerské dovednosti.

Témata výuky jsou: Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza 
informací // Systém řízení a hodnocení vědy // Finanční zdroje pro VVI v 
ČR a EU // Příprava VVI projektů // Příprava vlastního VVI projektu // 
Základy transferu znalostí a technologií // Ochrana duševního 
vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. Spin-out // 
Příprava vlastního Business plánu // Komunikační dovednosti // Team & 
time management // Projektový management // Trénink komunikačních 
dovedností.

FORMA VÝUKY

Hybridní, tj. mix prezenční a distanční výuky:

prezenční: (v Zelené posluchárně RUK, Celetná 20, Praha 1)
20. 2. 2017, 16:00 - 17:30 - úvod a tvorba týmů, účast nutná!
11. 4. 2017, 16:30 – 18:00 – Business model. Business plan. Spin-out
16. 5. 2017, 9:00 - 13:00. - praktický Trénink komunikačních dovedností

distanční: webináře (v Adobe Connect vždy v úterý v 16:00-17:30),
výukové texty a videa v Moodle UK

týmová: Studentské týmy o 3-5 studentech vypracují na svůj smyšlený 
projekt grantovou žádost a byznys plán.

CELÝ ROZVRH na www.cppt.cuni.cz

ABSOLVOVAT MVI a získat 6 kreditů lze dosažením ⅔ bodů z účasti, testů a 
týmových aktivit (viz žlutá tabulka pod rozvrhem). Digitální odznak je 
udělován za absolvování daného tematického bloku. Akademičtí pracovníci 
a zaměstnanci UK mohou navíc získat také osvědčení o absolvování MVI.

ZÁPIS: 2. 2. - 14. 2. 2017 - v SISu pod CPPT, kód předmětu: TVOL0001 
(max. 40 studentů). Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK se mohou 
přihlásit emailem na jitka.cerna na ruk.cuni.cz .

Předmět se bude opakovat i v zimním semestru.


-- 
RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová
KPC OVVP MFF UK
607 559 129
Další informace o konferenci stud-l