Čína - 60 stipendijních míst nad rámec mezinárodní smlouvy

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 2 12:31:13 CET 2017


Vážení,

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás 
rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům 
stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských 
studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018,
jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou 
semestrů v akademickém roce 2017/2018.


Termín pro odevzdání přihlášek je do 21. února 2017 do 15 hod na MŠMT.


Podrobnější informace  jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:


 
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/nabidka-stipendijnich-pobytu-v-cine-nad-ramec-mezinarodni-smlouvy-6/ 


Pro zajištění potřebných podpisů je nutné dokumenty doručit na OVZS s 
časovým předstihem cca 1 týdne.

OVZSDalší informace o konferenci stud-l