Management vědy a inovací - prosba o zprostředkování informace studentům

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 2 08:17:24 CET 2017


Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás opět požádat o pomoc při zprostředkování informace
studentům Vašich fakult.

V letním semestru akademického roku 2016/17 Centrum pro přenos poznatků
a technologií UK již popáté otevírá volitelný předmět *Management vědy a
inovací* (MVI). Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr.
programů, navazujících Mgr. a Ph.D. programů všech fakult UK. Úvodní
seminář se uskuteční v *pondělí 20. 2. 2017 v 16:00 hodin v Zelené
posluchárně RUK* (Celetná 20, Praha 1). Bližší informace o předmětu jsou
uvedeny v přiložené anotaci, v seznamu předmětů v SIS (pod CPPT) a také
na www.cppt.cuni.cz <http://www.cppt.cuni.cz>.

Předmět bude v SIS otevřen k zápisu *od 2. 2. do 14. 2. 2017*, kapacita
je 40 studentů, kód předmětu *TVOL0001*.

MVI nabízíme jako program CŽV také zaměstnancům UK, přihlásit se je
možné prostřednictvím emailu na adresu jitka.cerna na ruk.cuni.cz
<mailto:jitka.cerna na ruk.cuni.cz>.

*Prosíme Vás o zprostředkování informace o předmětu Management vědy a
inovací studentům Vaší fakulty zveřejněním na webových stránkách fakulty
a dle Vašich možností a zvyklostí také prostřednictvím hromadného emailu
studentům příslušných ročníků.*

Zároveň s českou otevíráme již potřetí také *anglickou verzi* tohoto
předmětu, proto bych chtěla poprosit ty z Vás, kdo máte na starosti
zahraniční studenty 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících
Mgr. programů a Ph.D. programů, o zprostředkování informace o předmětu
těmto studentům, případně o přeposlání informace Vašim kolegům, kteří
tak mohou učinit (možná se mi nepodařilo vždy správně dohledat
příslušného referenta).

Centre for Knowledge and Technology Transfer of Charles University opens
one-semester long elective course *„Management of Science and
Innovation“*. The course combines presence-based and distance learning
(webinars in Moodle CU).  Its target group are students from all
faculties of Charles University from 4th and higher grades of Mgr.
programs + following Mgr. programs + Ph.D. programs.

The enrollment via SIS is possible from *February 2nd to February 14th
2017* (subject code *TVOL0002*, maximum 20 students). The first lecture
will take place on *Monday 20 February 2017 at 6 pm* in the lecture hall
„Zelená“, Celetná 20, Praha 1. For more information about the subject
please see the enclosed abstract or our website:
http://www.cuni.cz/UKEN-523.html .

Velmi Vám všem děkuji za spolupráci a přeji hezké odpoledne.

Jitka Černá

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Univerzita Karlova

Petrská 3

110 00 Praha 1

tel.: 224 491 362

www.cppt.cuni.cz <http://www.cppt.cuni.cz>

Upozornění :

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její
přílohy v žádném ohledu  Univerzitu Karlovu v Praze k ničemu nezavazují.
Text této zprávy nebo jejích příloh  není návrhem na uzavření smlouvy,
ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním
jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any
attached files) is intended purely for informational purposes and does
not represent a binding agreement on the part of Charles University in
Prague. The text of this message and its attachments cannot be
considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a
proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to
concluding any contract; nor does it create any pre-contractual
liability on the part of Charles University in Prague.------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Anotace_MVI_2016_17_letní (CZ).pdf
Type: application/pdf
Size: 212943 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20170202/c162a38d/attachment.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Anotace_MSI_2016_17_letní (EN).pdf
Type: application/pdf
Size: 284296 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20170202/c162a38d/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Rozvrh_MVI_2016_17_letní CZ_web.pdf
Type: application/pdf
Size: 141251 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20170202/c162a38d/attachment-0002.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Rozvrh_MVI_2016_17_letní EN_web.pdf
Type: application/pdf
Size: 140157 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20170202/c162a38d/attachment-0003.pdf>


Další informace o konferenci stud-l