Absolvent 2013

Karolina Solcova solcova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Březen 12 09:34:27 CET 2013


IPC UK ve spolupráci s KPC MFF UK připravilo na duben 2013 cyklus 
přednášek, seminářů a kurzů zaměřených na odborné znalosti, vybrané 
dovednosti a dostatek informací o prostředí trhu práce, potřebných pro 
úspěšné nastartování profesní kariéry.


Více: http://ipc1.cuni.cz/absolvent/
program: http://ipc1.cuni.cz/absolvent/program.htm

Elektronická registrace na jednotlivé části programu nutná. Akce jsou 
určeny pro všechny studenty UK a vstup je zdarma.


Další informace o konferenci stud-l