Mezinárodní studentská konference

Dana Macharova machar na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 6 13:15:50 CET 2013


Všem studentům k informaci


Vážený pane děkane,

dne 29. 3. 2013 proběhne recenzní vyhodnocení příspěvků na 6.
mezinárodní virtuální studentskou konferenci ?Přínos studentů vysokých
škol k rozvoji naší společnosti?, která proběhne pod záštitou rektora
soukromé vysoké školy Evropský polytechnický institut, s.r.o., h. prof.
Ing. O. Kratochvíla, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Cílem této konference je
umožnit studentům vysokých škol, aby si v tvrdé konkurenci posoudili své
schopnosti prezentace svých znalostí, vývoje, schopnosti aplikace a
tvořivosti. Dovolte, abych Vás informoval, že vzhledem k velkému počtu
účastníků jsme se rozhodli tuto akci organizovat pouze elektronickou
formou, což v důsledku významně sníží náklady na cestovné, atd. Pro
velký počet účastníků v této virtuální aktivitě musíme ukončit příjem
příspěvků dne 20. 3. 2013.

Virtuální elektronická konference je rozčleněna do čtyř sekcí:

Sekce č. 1.: Aplikovaná informatika
            Garant: doc. Ing. J. Wágner, Ph.D.

Sekce č. 2.: Podnikové informační systémy
            Garant: Ing. J. Petrucha, Ph.D.

Sekce č. 3.: Současné a očekávané problémy veřejných a podnikových financí
            Garant: prof. Ing. J. Benčo, CSc.

Sekce č. 4.: Management, marketing a obchod
            Garant: h. doc. Mgr. I. Hashesh, Ph.D., MBA

Přihlášky příspěvků zasílejte na adresu
studentska_konference na edukomplex.cz


Struktura příspěvku:

Rozsah: maximálně 6 stran (včetně obrázků, tabulek, apod.)

Text má být psán ve fontu Times New Roman
velikost 10,
formát stránky A4,
jednoduché řádkování,
jednoduchý formát sloupců,
okraje 20 mm nahoře i dole, na levé i pravé straně.

První stránka bude obsahovat první (top) řádek ? název referátu (14pt
Times New Roman, POUZE VELKÁ PÍSMENA, vycentrované do středu)

volný řádek
Jméno autora (autorů) (12pt vycentrované do středu)

volný řádek
Adresa, telefon, fax a e-mail (10pt, vycentrované do středu)

dva volné řádky
Abstrakt (10pt, italic, maximálně 10 řádků)

Volný řádek
Klíčová slova (10 pt, italic)

dva volné řádky
Text příspěvku (10pt)

Pozn.: ilustrace, grafika pouze černo/bílé

Dne 29. 3. 2013 bude zahájeno oponování příspěvků a ty, které vyhoví,
budou zveřejněny pod ISBN v elektronickém sborníku. Účastníci budou moci
srovnat kvalitu příspěvků, protože u příspěvků budou zveřejněny adresy,
e-maily a hodnocení účastníků.

Každému účastníkovi zašleme elektronickou verzi sborníku pod ISBN.
Nejlepšímu účastníkovi v každé sekci bude udělena cena rektora, kterou
mu odešleme poštou.

S úctou

doc. ing. Miroslav Mečár, CSc.
prorektor pro vědu a výzkum
předseda organizačního výboru.


-- 
JUDr. Dana Macharova
vedouci studijniho oddeleni
tel.:221 911 254,fax:221 911 426
Další informace o konferenci stud-l