Program stipendií Francouzské vlády – Kampan na rok 2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Únor 1 09:10:59 CET 2013


Dovolujeme si Vám předat k případnému využití nabídku zaslanou 
Univerzitě Karlově zástupcem atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci 
Francouzského institutu v Praze. M. Stiborová
------------------------------------------------------------------------

*From:* Jonathan Banigo [mailto:jonathan.banigo na ifp.cz]
*Sent:* Thursday, January 31, 2013 12:07 PM
*To:* jonathan.banigo na ifp.cz
*Subject:* [jan.skrha] Program stipendií Francouzské vlády – Kampan na
rok 2013


Dobrý den,


možnost podání přihlášek do výběrového řízení o stipendia Francouzské
vlády na rok 2013 končí dnem *15. března 2013 17:00.*Opětně Vás tedy kontaktujeme, abyste svým studentům magisterského stupně
mohli připomenout, že se ještě mohou přihlásit do výběrového řízení na
některý z následujících stipendijních programů:_Stipendijní programy nabízené pro všechny obory: _

_ _

   * *Studijní stipendium na doktorandská studia pod dvojím vedením*
    (*doctorat en cotutelle)*: stipendium na tři studijní pobyty ve
    Francii o maximální délce pěti měsíců po dobu tří let
    doktorandského studia (určené doktorandům zapsaným souběžně na
    české i francouzské vysoké škole či univerzitě).

/Více informací naleznete na internetových stránkách:
http://www.ifp.cz/BGF-2013-Doctorat-en-co-tutelle?lang=cs/   * *Stipendium na výzkumnou stáž: *jedno až tříměsíční stipendium
    (určené pro studenty doktorandského či post-doktorandské stupně a
    pro mladé diplomované vědce).

/Více informací naleznete na internetových stránkách:
http://www.ifp.cz/BGF-2013-Stage?lang=cs/_Stipendijní program pro oblast managementu: _

_ _

   * *Stipendium v rámci programu Copernic: *stipendium pokrývá*
    *šestiměsíční odbornou vzdělávací stáž a šestiměsíční praktickou
    stáž (program určený pro diplomované frankofonní inženýry, ekonomy
    a právníky).

/Více informací naleznete na internetových stránkách:
http://www.ifp.cz/Programme-Copernic-2013/V souvislosti se změnou časového harmonogramu došlo i ke změně dat
zasedání odborných výběrových komisí. Poznamenejte si, prosím, nové
termíny jejich konání :   * Čtvrtek 04/04/13 : zasedání odborné výběrové komise pro oblast
    Humanitních a společenských věd ; 8:30 - 16:00
   * Pátek 05/04/13 : zasedání odborné výběrové komise programu
    Copernic & pro oblast Ekonomických a právnických věd ; 8:30 - 16:00
   * Pondělí 08/04/13 : zasedání odborné výběrové komise pro oblast
    Exaktních věd a inženýrských oborů ; 8:30 - 16:00
   * Úterý 09/04/13 : zasedání odborné výběrové komise pro oblast
    Přírodních věd / Lékařství ; 8:30 - 16:00

_ _

Dovolujeme si Vás požádat, abyste tuto informaci rozšířili mezi svými
studenty. Současně, prosím, přijměte projev naší hluboké úcty. 
 

 
 S prozdravem,

**Jonathan BANIGO**Zástupce atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci
Francouzský institut v Praze
**Vědecká a univerzitní sekce**
Štěpánská 35 - 111 21 - Praha 1
tel: +420 221 401 003
www.ifp.cz
<http://www.ifp.cz/> Cordialement,**Jonathan BANIGO******Adjoint de l'Attaché de Coopération scientifique et universitaire

Institut Français de Prague

Pôle scientifique et universitaire

Štěpánská 35 - 111 21 - Praha 1

République Tchèquetél: +420 221 401 003

www.ifp.cz <http://www.ifp.cz/>Další informace o konferenci stud-l