Elektronický zápis předmětů v LS 2012/2013 - od 14. 1. do 15. 3.

Dana Macharova machar na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Leden 7 10:09:42 CET 2013


Vsem studentum

V souvislosti se Smernici dekana c. 4/2011 o elektronickem zapisu
predmetu http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2011/smer04.htm a
schvaleneho harmonogramu pro akademicky rok 2012/2013
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/harm1213.htm, Vas upozornuji na
nasledujici terminy:

Elektronicky zapis predmetu
Predbezny elektronicky zapis predmetu do letniho semestru je stanoven v
harmonogramu,a to v terminu od 14. 1. 2013 do 15. 3.  2013. Studenti
Ph.D. studia se zaroven v terminech stanovenych pro  elektronicky zapis
predmetu dostavi na studijni oddeleni, jak tomu bylo  v minulych letech.
Pro studenty Bc., Mgr. a nav. Mgr. je navsteva studijniho oddeleni k
provedeni zapisu predmetu zrusena. Nahradni termin elektronickeho zapisu
predmetu nebude vyhlasen.

Kontrola elektronickeho zapisu studijnim oddelenim
Studijni oddeleni v terminu od 18. 3. 2013 do 29. 3. 2013 provede
kontrolu a potvrzeni elektronickeho zapisu predmetu studentu Bc., Mgr. a
nav. Mgr. studia. Pote si student musi zapsat vsechny predmety potvrzene
studijnim oddelenim do vykazu o studiu ve stejnem poradi jako jsou
uvedeny v SISu. Tento bod se netyka studentu Ph.D. studia.


Harmonogram akademickeho roku 2012/2013
Dekan fakulty vydal dne 5. dubna 2012 Smernici c.2/2012 Opatreni k
harmonogramu akademickeho roku 2012/2013 zverejnenou na adrese:
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/. Dalsi upresneni casoveho rozlozeni
akademickeho roku 2012/2013 je publikovano v Podrobnem harmonogramu
akademickeho roku 2012/2013 v  oranzove Karolince a zaroven je
zverejneno na adrese:  http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/nebo
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm).

Venujte pozornost i ostatnim terminum uvedenym v harmonogramu pro
akademicky rok 2012/2013.				Doc. RNDr. Frantisek Chmelik,CSc.
				prodekan pro studijni zalezitosti	


-- JUDr. Dana Macharova vedouci studijniho oddeleni tel.:221 911
254,fax:221 911 426 - _______________________________________________
stud-l mailing list stud-l na dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/stud-l

_______________________________________________


Další informace o konferenci stud-l