Výběrové řízení na studijní pobyty - Austrálie, Nový Zéland

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 23 10:03:36 CET 2009


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Studentům


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na studijní 
pobyty v rámci meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova 
uzavřela s University of Queensland, Macquarie University, University of 
Melbourne, Griffith University, Austrálie a University of Otago, Nový 
Zéland, a to na semestr červenec - prosinec 2009.
Každá z fakult UK může nominovat maximálně 2 studenty na 
jednosemestrální výměnný pobyt. Konečný výběr ze všech fakultami 
nominovaných uchazečů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu.

Studenti, kteří budou ke studiu vybráni a odcestují na partnerskou 
univerzitu, nebudou na partnerské univerzitě platit kurzovné (školné). 
Veškeré ostatní náklady jako letenku, víza, ubytování, pojištění, knihy, 
stravu, neočekávané výdaje a další osobní výdaje, které vzniknou během 
pobytu. si výměnný student musí hradit sám. O příspěvek lze zažádat Fond 
mobility UK.

Uchazeči musí předložit následující dokumenty: životopis, motivační 
dopis zahrnující studijní plán dle nabídky příslušné univerzity, 
Transcript of Records (výpis známek), 2x doporučující dopis (vedoucího 
katedry, školitele) – vše na formátu A4. Veškeré tyto materiály musí být 
včetně transcriptu v anglickém jazyce. Interní termín pro předání 
dokumentů na oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF je stanoven na 23. 
březen 2009.

Důrazně upozorňujeme na to, že nominovaní studenti musí být jazykově 
způsobilí podle požadavků zvolené partnerské univerzity a podle 
aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Většinou 
je požadováno složení zkoušek IELTS či TOEFL s předepsaným počtem 
dosažených bodů. Bez platného dokladu o jazykové způsobilosti nemůže být 
uchazeč do výběrového řízení zařazen.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci stud-l