IPC UK seminář k možnostem studia v zahraničí

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Prosinec 5 08:02:35 CET 2006


Poslední seminář z cyklu možnosti studia v zahraničí v zimním semestru.

Jedná se o setkání se zahraničními
studenty, kteří jsou v současné době na výměnném pobytu na naší univerzitě.
Bližší informace o semináři a možnostech přihlášení jsou k dispozici na:
http://www.cuni.cz/UK-1473.html Informace byla také zaslána na webmastery
fakult.

Univerzita Karlova - Informačně-poradenské centrum pořádá pro studenty
seminář na téma "Jak se studuje v Evropě". Jedná se o setkání a diskusi se
zahraničními studenty, které se uskuteční dne 13.prosince 2006 od 14.00 v
Zelené posluchárně, Celetná 20 (1.patro), Praha 1. Registrace účastníků na
http://ipc1.cuni.cz/seminare/. Bližší informace jsou zveřejněny na:
http://www.cuni.cz/UK-1473.html


Další informace o konferenci stud-l