Vyhláška pro studenty dobíhajícího Mgr. studia studijního programu fyzika-SZZ

Dana Macharova machar na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 3 08:56:39 CET 2006


Vyhláška pro studenty dobíhajícího magisterského studia
Studijní program fyzika
Odborné obory magisterského studia

Doplnění Karolinky 2006/2007
Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce  se doplňují o požadavek

- získání alespoň 184 bodů za celé studium.

Uvedený požadavek platí pro všechny magisterské obory studijního
programu fyzika, vyjma učitelství.
				 Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., v.r.					                   děkan


V Praze dne 31. 10. 2006

-- 
JUDr. Dana Macharova
vedouci studijniho oddeleni
tel.:221 911 254,fax:221 911 426


Další informace o konferenci stud-l